pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Wymagania

Wymagania stawiane Kandydatom

Osoba starająca się o zaproszenie do Zakonu powinna:

  • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
  • być osobą pełnoletnią oraz dojrzałą życiowo (preferujemy osoby starsze niż 25 lat)
  • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza
  • cieszyć się doskonałą reputacją
  • szanować innych Ludzi
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być osobą dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Chcemy w tym miejscu jasno podkreślić, że spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje nam uzyskać zaproszenie do Loży (wolnomularstwo jest ruchem opierającym się na zasadzie konieczności posiadania członków wprowadzających). Można to osiągnąć dwiema drogami:

  • z inicjatywy (i polecenia) aktywnego Wolnomularza,
  • z inicjatywy własnej Kandydata – po złożeniu aplikacji drogą mailową.

Pierwsza z tych form jest dość oczywista. Jej szczegóły przedstawiane są Kandydatowi podczas indywidualnej, dyskretnej rozmowy przez osobę, która decyduje się być Wolnomularzem Wprowadzającym. Druga metoda jest opisana na stronie Procedura Aplikacji do loży wolnomularskiej Gwiazda Morza.

Cyrkiel i węgielnica