pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Jak zostać masonem?

Wstępowanie do wolnomularstwa: zasady ogólne

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc – dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Świat jednak ewoluował (zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela) – a wraz z nim przekształceniom ulegało także wolnomularstwo. Dziś przyjmujemy kobiety i mężczyzn, traktujemy wszystkich zainteresowanych na równych prawach niezależnie od koloru skóry, rasy, orientacji seksualnej, wyznania czy narodowości.

Konstytucja Andersona
Konstytucja Andersona

Zasada zaproszenia

Zasadą jest, że do wolnomularstwa jest się zapraszanym. Niezbędne jest zatem posiadanie osób (wolnomularzy) wprowadzających, którzy przedstawiają sylwetkę kandydata w Loży i proszą o rozpatrzenie sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie można ubiegać się o członkostwo (prosić o możliwość przystąpienia) – o czym piszemy dalej.

Nieżyjący już Wielki Mistrz, B:. Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Bractwa. Jest to zasada „szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu”. Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy spełniają nasze oczekiwania – a ponadto sami poszukują Prawdy, są świadomi obowiązków, jakie niesie ze sobą bycie wolnomularzem oraz są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie. Od Kandydatów do wolnomularstwa oczekujemy tego samego, czego oczekujemy od każdego wolnomularza – aby byli krytyczni wobec siebie i tolerancyjni wobec innych.

Wielki Mistrz Piotr Kuncewicz
Wielki Mistrz Piotr Kuncewicz